เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Technology) คือเทคโนโลยีชีวภาพเป็นวิธีการนำสิ่งมีชีวิต หรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพืชสัตว์ หรือสินค้าของกินเพื่อคุณประโยชน์เฉพาะตามที่ความต้องการ แม้ว่าจะฟังดูเป็นคำศัพท์วิชาการแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร มนุษย์เราได้นำคุณประโยชน์จากกรรมวิธีการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาใช้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในชีวิตพวกเราเป็นเวลานานนับพันๆปีมาแล้วในต้นแบบง่ายๆตัวอย่างเช่น การหมักอาหาร ได้แก่ เต้าเจี้ยว แหนม ปลาร้า ฯลฯ กระบวนการทำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า เหล้าองุ่น เบียร์สด ฯลฯ

ตอนนี้เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคโนโลยีทันสมัยที่มีวิทยาศาสตร์เป็นฐานราก มีหลายสาขาวิชาผสมกัน เช่น สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี อณูพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆตัวอย่างเช่น จุลินทรีย์ พืช รวมทั้งสัตว์มาใช้ประโยชน์ เป็นสหวิทยาการที่นำความรู้ฐานรากสิ่งมีชีวิตไปใช้ให้มีประโยชน์ ตั้งแต่หัวข้อการขยายรวมทั้งแก้ไขจำพวกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่ การนำผลิตผลจากสิ่งมีชีวิตไปดัดแปลงเป็นของกินหรือยา รวมทั้งกรรมวิธีที่ใช้ดัดแปลงผลิตผลในระดับโรงงานรวมทั้งกรรมวิธีการที่ใช้สิ่งมีชีวิต อาทิเช่น จุลชีพสำหรับเพื่อการบำบัดน้ำเสีย หรือ การนำของเสียไปใช้ประโยชน์ ดังเช่นว่า เอาไปใช้ทำปุ๋ย ฯลฯ

เทคโนโลยีชีวภาพ มีความจำเป็นยังไง

เทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกประยุกต์ใช้คุณประโยชน์ทั้งยังทางด้านทำการเกษตร อาหาร การแพทย์ และก็การปรุงยา โดยมีเป้าหมายต่างๆเป็นต้นว่า เพื่อลดจำนวนการใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร เพื่อสร้างสรรค์ของกินที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงมากขึ้น เพื่อค้นคิดตัวยาคุ้มครองรวมทั้งรักษาโรค ซึ่งล้วนเป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมารับใช้มวลชนโลก สำหรับในการประดิษฐ์ปรับปรุงให้มนุษย์โลกสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบันนี้ มีการนำวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ที่เด่นที่สุดเป็น ในทางการแพทย์รวมทั้งการเกษตร ดังนี้เนื่องด้วยความรุ่งเรืองด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้นำมาซึ่งความหวังใหม่ๆสำหรับการสร้างสรรค์วิถีทางแก้ไขปัญหาสำคัญที่โลกกำลังพบเจออยู่ทั้งยังทางด้านทำการเกษตร อาหาร การแพทย์ และก็การปรุงยาอันเป็นต้นว่า

-ความพยายามจะลดประมาณการใช้สารเคมีในการเกษตร ด้วยการคิดค้นพืชพันธุ์ใหม่ที่ต้านโรคศัตรูพืช อันจะช่วยลดปัญหาด้านการใช้สารเคมีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม
-ความเพียรพยายามจะเพิ่มพื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูกของโลก ด้วยการแก้ไขพืชพันธุ์ใหม่ ที่ทนต่อสภาวะแล้ง หรืออุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินความจำเป็น
-ความพยายามจะเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรของโลก ด้วยการคิดค้นแก้ไขพืชพันธุ์และก็ชนิดสัตว์ที่คงทนต่อโรคภัยแล้วก็ให้ผลิตสูงมากขึ้น
-ความพยายามจะค้นคิดอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงมากขึ้นหรือมีคุณลักษณะที่มีคุณประโยชน์ต่อลูกค้ามากเพิ่มขึ้น ได้แก่ของกินไขมันต่ำ ของกินที่อาจจะความสดใหม่ได้เป็นเวลายาวนานกว่า ของกินที่แก่การบริโภคนานขึ้นโดยไม่ต้องใส่สารเคมี ฯลฯ
-ความพยายามจะค้นคิดตัวยาป้องกันและก็รักษาโรคติดต่อหรือโรครุนแรงต่างๆที่ยังไม่มีแนวทางรักษาที่เห็นผล อย่างเช่น การคิดตัวยาระงับการลุกลามของเนื้อเยื่อโรคมะเร็งแทนการใช้สารเคมีทำลาย การคิดค้นวัคซีนคุ้มครองปกป้องเชื้อไวรัสตับต่างๆ ในเชิงการค้า บริษัทใหญ่ๆของโลกได้คิดค้นสินค้าเทคโนโลยีชีวภาพด้านเภสัชภัณฑ์และก็เกษตรที่มีคุณลักษณะอันเป็นที่อยากได้ของแต่ละสาขาออกวางขาย กำเนิดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ของโลกมากมาย

ผลงานวิจัยค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ มีอาทิ

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรเป็นการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพืชพันธุ์ โดยกรรมวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรวมทั้งเซลล์พืช การตัดแต่งยีน เป็นต้นว่าการเพาะเลี้ยงเยื่อเพื่อเพาะพันธุ์กล้วยไม้ ไผ่ การพัฒนาพืชพันธุ์ต้านทานต่อศัตรูพืช โรคพืช การพัฒนาผลไม้ให้สุกช้า
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เป็นการเพิ่มคุณค่าผลิตผลของอาหาร อย่างเช่น การลดจำนวนโคเลสเตอรอลในไข่แดง กระบวนการทำให้วัวรวมทั้งหมูเพิ่มปริมาณเนื้อ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสภาพแวดล้อมเป็นการลดการใช้สารเคมีที่ได้ผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ตัวอย่าง ได้แก่ การสร้างปุ๋ยชีวภาพจากสารอินทรีย์ การใช้จุลชีวันสำหรับการกำจัดขยะหรือน้ำเสียเสีย
เทคโนโลยีการแพทย์เพื่อสุขภาพ อาทิเช่น การสร้างวัคซีนคุ้มครองป้องกันโรค การสร้าง แอนติบอดีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคแล้วก็การเยียวยารักษา การใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอตรวจสอบโรคทางพันธุกรรม

สนับสนุนโดย w88