เทคโนโลยียุคโบราญ

สมัยโบราณ
สมัยแรกๆโดยประมาณ 10,000 ปี ก่อนช่วงคริสตศักราช มนุษย์อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ
จำเป็นต้องดิ้นรนหาอาหารด้วยการจับสัตว์ เพื่อมีชีวิตอยู่รอด มนุษย์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ได้แก่ ไขกระดูก ขนสัตว์ ใบไม้ ต้นหญ้า เพื่อการดํารงชีวิต จนกระทั่งยุคหิน มนุษย์นําเอาหินมาใช้ประโยชน์ได้
หลายสิ่งหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ทําอาวุธ อุปกรณ์ล่าสัตว์ถัดมาในสมัยโลหะมีการปรับปรุงอุปกรณ์รวมทั้งอาวุธต่างๆในสมัยแรกมีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่พักอาศัยและอุตสาหกรรมการผลิตเริ่มเกิดขึ้น ในยุคหินมีการ
ใช้เครื่องทอผ้า การปั้น ในยุคนี้อีก 5,000 ปีกลายคริสตศักราช มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น มี
ลักษณะเมือง มีช่างฝีมือรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย ทําให้มีการสร้างงานเทคโนโลยี
ยกตัวอย่างเช่น การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้จากทองแดงรวมทั้งบรอนซ์มาใช้ ยุคนี้เรียกว่า ยุคทองแดง ต่อมา
มนุษย์มีความต้องการที่จะผลิตอาหารจึงแก้ไขเทคโนโลยีที่ทําให้มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ํา
ท่วมพื้นที่ทำการเพาะปลูก การกสิกรรมแล้วก็การก่อสร้างมีความเจริญรุ่งเรืองและก็มากยิ่งกว่าสมัยต้นๆ

สนับสนุนการจัดทำโดย เล่นง่าย จ่ายจริง สมัครw88