เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ คือ วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลป์สำหรับการนำเอาวิทยาศาสตร์ มาปรับใช้เพื่อกำเนิดผลดีต่อมนุษย์ในด้านการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจ การดูแลและรักษาพยาบาล รวมทั้งการป้องกันโรค ด้วยแนวทางต่างๆดังเช่น

1. การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ โดยอาศัยวิชาความรู้ด้านวิศวกรรมเป็นหลักสำหรับในการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ตัวอย่างเช่น

1.1 เพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรค

1.2 เพื่อการดูแลรักษาพยาบาล

1.3 เพื่อการปกป้องโรค

2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสร้างยา สาร หรือขั้นตอนการที่ใช้ในทางการแพทย์ ในการพัฒนาครั้งคราวจำต้องอาศัยเทคโนโลยี แนวทาง รวมทั้งแนวทางการต่างๆยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคนิคทางด้านวิศวกรรม ดังเช่น

– การพัฒนากรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากผู้เจ็บป่วย

– การผลิตเด็กหลอดแก้ว

– การหามูลเหตุแล้วก็การดูแลรักษาโรคที่มีต้นเหตุมากจากความผิดพลาดทางพันธุกรรม

– อุตสาหกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา

– การสร้างเซรุ่ม

– การสร้างวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรค

สนับสนุนการจัดทำโดย เว็บพนันออนไลน์ w88เว็บพนันที่ดีที่สุดและมั่นคงด้านการเงินมากที่สุด