เทคโนโลยีชีวภาพ ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือ เทคโนโลยีการหมัก

เทคโนโลยีชีวภาพเมื่อก่อนมักนำไปใช้กับทางด้านการปรุงอาหารและด้านการทำเกษตรกร

การศึกษาค้นพบ องค์ประกอบของสารพัดธุบาป หรือ DNA โดยเจมส์ วัตสัน รวมทั้งฟรานซิส คริก ในปี พุทธศักราช 2496 ถัดมามีการศึกษาค้นพบโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีตัดเฉพาะเจาะจงในแบคทีเรีย โดยเวอร์เนอร์ อาร์เบอร์ ในตอนปี พุทธศักราช 2500-2510 ในปี พุทธศักราช 2516 โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีตัดเฉพาะนี้ถูกนำไปตรวจสอบและลองใช้สำหรับในการทดสอบตัดยีนจากแบคทีเรียเซลล์หนึ่ง แล้วก็ค่อยนำไปใส่ให้แบคทีเรียอีกเซลล์หนึ่งสำเร็จเสร็จ โดยแสตนลีย์ วัวเฮน แล้วก็เฮอร์เบิร์ด โบเยอร์ ถัดมาในปี พุทธศักราช 2520 มีการนำยีนจากสิ่งมีชีวิตอื่น (ที่ไม่ใช่ของแบคทีเรีย) ไปใส่ไว้ด้านในแบคทีเรียได้ผลเสร็จ ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ค้นคว้าด้านนี้อย่างมากมายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ที่สำคัญมีการตัดต่อยีนของคนเราที่ควบคุมการผลิตฮอร์โมนใส่ลงในเซลล์ แบคทีเรียที่ชื่อ E. coli ซึ่งทำให้แบคทีเรียสร้างฮอร์โมนของผู้คนออกมาได้ได้ผลสำเร็จเสร็จ

จากสิ่งที่ศึกษาและทำการค้นพบพวกนี้กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิด เทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม่ เป็น เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ หรือ พันธุวิศวกรรม ที่เราศึกษากันในปัจจุบัน และ ต่อยอดมา

หาเงินออนไลน์ สร้างกำไร ผ่านมือถือได้ง่ายๆ บาคาร่าออนไลน์